Vallási munkacsoport                                       

Nyitólap
Fel
Csíksomlyón
Bíborosi áldás

Szavazás!

 

Click for Bacau, Romania Forecast

 

 

 

Beszámoló a közgyűlésre

Az eddigi munkánkról egy visszatekintő, értékelő beszámolót szeretnék adni: egy korszak most lezárult. Talán mondhatom a keresztszülők nevében, hogy nagy öröm volt együtt megélnünk azt a csodát, hogy három éve mi valamennyien együtt munkálkodtunk moldvai magyar testvéreink érdekében, és közben tőlük nagyon sokat tanulva: korra, nemre, végzettségre, vallásra és nézetekre ugyan különbözően, de valamennyien önzetlenül és szeretettel. Vannak közöttünk reformátusok, unitáriusok, zsidók, evangélikusok, katolikusok, ateisták is. Mi keresztszülők mégis mindannyian tiszteletben tartjuk a moldvai magyarok mély katolikus hitét, akár magyar, akár román nyelven élik meg azt. Eleven cáfolatát adjuk annak a hazugságnak, hogy a magyar mindig széthúz. Nem igaz! A gazdasági világválság és egy sor nehezítő körülmény ellenére három éve valamennyien megteszünk minden tőlünk telhetőt a jelképes keresztgyerekeinkért és a családjaikért, hogy a magyar-oktatást segítsük és az életkörülményeiket kicsit jobbá tegyük, pedig kispénzűek és zömében nyugdíjasok vagyunk.

Visszatekintés (2004-2009)

Böjte Csaba atya a 2004. december 5-i szavazás után rázta fel szavaival a lelkiismeretünket, és hívta fel a figyelmünket a moldvai csángó-magyarokra. Sokan akkor lettünk keresztszülők, akik azóta is pénzzel támogatjuk a moldvai csángó-magyar gyerekek magyar-oktatását. Gyöngyössy Lajosnak köszönhetően pedig 2006 nyarán Moldvába utazhattunk a keresztgyerekeink meglátogatására. Ezen az úton született meg az egyesületünk gondolata, sőt a logója is (az akkor 19 éves fiam által): a napraforgó kokárdával a közepén, sőt az akkor elképzelt és később megvalósult lapunk neve is akkor született meg: „Naputánjáró”, ahogyan a csángók ilyen kedvesen nevezik a napraforgót. 2006. novemberében már össze is állt az alap-csapat: létrejött a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület Gyöngyössy Lajos vezetésével. Jogi és formai átalakulások után, egy fiatal, dinamikus értelmiségi csapat jelentkezése után hivatalosan is megalakult az egyesületünk Hegedűs Dóra vezetésével 2007 januárjában.

Sok jószándékú emberrel találkoztunk az egyesületünkben végzett tevékenységeink során. Egyre többen lettünk. Hegedűs Dóra vezetésével rövid idő alatt a legsikeresebb civil szervezetként felhívtuk ország-világ figyelmét a moldvai csángó-magyarokra: szociális és vallási téren elviselt nehézségeikre. Szociális téren a keresztszülők maguk is egymás között szervezkedve értékes munkát végeztek: pl. Lázárné Borika Külsőrekecsinben, Ormos Levente Magyarfaluban, Király Lajos és Willemse Jolanda Diószénben és mások is más helyeken. Bizony nagy szükség lenne minél több segítőre még: orvosok, szakemberek, támogatók bekapcsolódására is!

A moldvai magyarok anyanyelvi vallásgyakorlásának jogosságára Ferkó Zoltán, az akkori alelnökünk 2007 tavaszán hívta fel a figyelmet a kerékpáros zarándoklatával. Ennek folytatásaként alakult meg a Vallási és szociális csoportunk Hegedűs Dóra és Hegyeli Attila felkérésére 2007 szeptemberében. Háttércsapatként segítette a csoport az elnökség munkáját. Sok minden sikerült a három év alatt: felajánlások (pl. fogorvosi helyszíni állapotfelmérés) és adományok (könyvek, varrógépek, CD-k, DVD-k stb.) összegyűjtésével és kijuttatásával, imával és szeretettel. Tárgyalásokat folytattunk széles körben a moldvai magyarok érdekében minél több személlyel és területen. Klubdélutánjainkra neves előadókat is felkértünk a csángó kultúra megismerése és terjesztése céljából. Tudósításokkal a honlapon és a „Naputánjáró” c. hírlevelünkben is igyekeztünk informálni az érdeklődőket. Megismertük a Moldvában, valamint az itt élő csángó testvéreinket is. Igyekeztünk megismerni a valós igényeiket és azokat a lehetőségeinkhez mérten teljesíteni és képviselni is. Leginkább egy Szeretet-hidat igyekeztünk létesíteni velük együtt, imával, hittel és szeretettel, hogy érezzék, számíthatnak ránk.

Történelmi eseménynek is a tanúi lehettünk mi keresztszülők, akik részt vehettünk a csángó konferencián Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója jóvoltából. A konferencia záróeseményeként 2009 október 17-én román/magyar/latin nyelvű szertartáson magyar szót is hallhattunk a csángó hívekkel együtt a főpapjuk, Petru Gherghel jászvásári püspök szájából: „Dícsértessék a Jézus Krisztus!” és „Isten hozta!” Nagy élmény volt nekem, hogy Hegyeli Attila a fülembe súgva fordította a püspök úr román nyelvű meleg szavait is. Cserháti Ferenc, a határon túliak püspöke és a velük koncelebráló csángó származású papoktól is magyar nyelvű szentbeszédet és buzdítást is hallhattak magyarul a hívek a kis moldvai templomban. Több száz éve kérték ezt a moldvai magyarok! Íme, most teljesült, és minden okunk megvan a reményre, hogy ezek a jó folyamatok folytatódjanak a jövőben is. November 22-én, vasárnap 9,30-kor a Duna TV közvetíti a teljes szentmisét!

Jövőkép és tervek:

Szeretnénk folytatni a megkezdett munkát a csángó-magyar gyerekek és a felnőttek érdekében az AMMOÁ-val, az MCSMSZ-szel és másokkal, más szervezetekkel is, akikkel a moldvai magyarok támogatását és segítését együtt végezhetnénk. A moldvai magyarok évszázadok óta hittel és alázattal imádkoznak és bíznak a Jóistenben. Még a nyelvüket is majdnem teljesen elvették tőlük, de kitartanak a katolikusságuk mellett. A keresztgyerekeink is imádkoznak értünk a családjaikkal együtt. Látszólag mi segítünk nekik, de valójában ők segítenek bennünket.

Új korszak indul, egyre több feladattal. Nagy öröm volt a csángó konferencián megismerni azokat a fiatal csángó értelmiségieket, akik az 1990-es években a kiváló oktató, Borbáth Erzsébet tanítványai voltak, és most számos területen a tudásukkal gyarapítják a tudomány és a művészetek területén közös kincseinket. Remélhetően az MCSMSZ 2000-ben elkezdett munkája nyomán is szaporodni fog azok száma, akik csángó értelmiségként szolgálják majd az egyetemes értékek mellett a hazai közösségüket is. Azért szeretnénk dolgozni, hogy ne legyen ránk szükség! A közös célunk az lenne, hogy a csángó értelmiség tudja segíteni, oktatni és képviselni Csángóföld őseinek hagyománya nyomán a saját közösségét, mindezzel megőrizve és gazdagítva az Európai Unió sokszínűségét is.

Tanuljunk addig is minél többet tőlük!

„Névtelen szentek között nőttem fel, akik a seregnyi gyermekkel körülvéve … varázslatossá tudták tenni azt a nehéz világot. Böjttel és imádsággal, Szűz Mária erejével elmesszítették a testi-lelki bajokat.” (Petrás Mária)

Albertné Révay Rita 2009-11-14


Vallási és Szociális tudósítás: 2009. január - augusztus

 

Határon átívelő szeretettel és az összetartozás érzésével indult a 2009. év is a jelképes keresztszülők és a keresztgyerekeik között. Igyekeztünk erősíteni a Szeretet-hidat moldvai magyar testvéreinkkel együtt, amelynek megépítésébe kezdtünk két évvel ezelőtt. A csoportunk tagjai közvetlenül és háttércsapatként is közreműködtek ezekben a folyamatokban, segítve az elnökség munkáját. A szociális támogatások (a kiküldött csomagok és a tárgyi segítségek) egybekapcsolódtak a vallási tevékenyéggel is, mivel mi keresztszülők tiszteletben tartjuk a moldvai magyarok mély katolikus hitét, akár magyar, akár román nyelven élik meg azt.

 

Mi sikerült?

 

1.) A román/magyar nyelvű imafüzet nyelvi és formai átdolgozása megtörtént. Az egyházi jóváhagyás kéréséhez a  példányokat rövidesen kinyomtatják.

 

2.) Egy román/magyar nyelvű Rózsafűzér-sorozat készült el szép kivitelben Kiss Didák OFM kezdeményezésére. Segítséget adtunk ehhez szerkesztésben és terjesztésben. Egyelőre a Csíksomlyói búcsún és az itt élő csángók körében tudtuk kiosztani.

 

3.) Egy fiatal frumószai papnövendék, Mihoc Valerián magyarországi továbbtanulását segítjük. Pályázatot adtunk be a Balassi Intézetbe a számára, egyéves intenzív előkészítő tanulmányokra, a magyar nyelvtudása tökéletesítésére, amelyet elnyert. Ezzel párhuzamosan, sikeres tárgyalásaink eredményeképpen Beer Miklós püspök úr engedélyével Vácott folytathatja szeptembertől a tanulmányait, amelyet Jászvásáron kezdett meg.

 

4.) A Mária Rádió moldvai megszólalása magyar nyelven régi álmunk, amely az egyházi tervekkel is azonos. Ennek elősegítésére tárgyalásokat folytattunk, és az előkészületeket megkezdtük.

 

5.) Budapesten élő csángó testvéreinkkel megismerkedtünk.  Közösen mondtuk velük a nagypénteki keresztutat  Rákosligeten. A román nyelvű szentmiséiken is részt veszünk.

 

6.) Az itt dolgozó moldvai csángó-magyar felnőttek és a családtagjaik magyar-oktatásában is részt veszünk, amely a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében kezdődött.

 

7.) Kertészeti- és barkács-eszközöket szereztünk be és továbbítottunk Moldvába kb. 300.000 forint értékben.

 

8.) Ajándékkönyveket fogadtunk és továbbítunk majd a szükséges előkészületek után Moldvába: 100 db magyar nyelvű gyermekbibliát adott ingyenesen a Pápai Missziós Művek, valamint a homokkomáromi Nyolc Boldogság Katolikus Közösség többszáz könyvet, kinti terjesztésre, amit ezúton is köszönünk.

 

9.) Csíkszeredába, a továbbtanulók új kollégiumába hasznos felszereléseket küldtek a keresztszülők is az év elején.

 

10.) A legfontosabbnak tartjuk az imádságot, amelynek alapján végezzük a tevékenységeinket. A határon átívelő Rózsafűzér-társulattal – amely immár 288 taggal többen Gyimesből és Gyimesközéplokról is -, együtt imádkozunk moldvai magyar testvéreinkért, papjaikért, tanáraikért, támogatóikért is.

 

Mi nem sikerült?

 

Sajnos a Magyar Rákellenes Liga adományát (kb.3-400.000 forint értékben) nem sikerült átadnunk az MCSMSZ fogadási készségének hiánya miatt: mellprotézisek lettek volna rák miatt mellamputált nőknek, amelyeket más onkológiai eszközökre is elcserélhettek volna.

 

Fontos események a nyár folyamán:

 

1.) Bíborosi áldás. Erdő Péter bíboros úr rózsafüzért vezetett és szentmisét mutatott be az ifjúságért és a családokért 2009 július 4-én a Bosnyák téri Páduai Szent Antal templomban, amelyen mi keresztszülők is részt vettünk. Nagy öröm volt a számunkra, hogy a szentmise után a Bíboros Úr fogadott is bennünket. Megköszöntük és kértük továbbra is a moldvai magyarokért imáit és közbenjárását. Átadtuk neki Petrás Mária egyik gyönyörű kerámiáját, amely Szent István király Szentkorona-felajánlását ábrázolja nemzetünk Pátrónája számára, amelyet örömmel elfogadott. A csángó-magyarok sorsa fontos a számára. Szeretettel és nagy tájékozottsággal beszélt róluk. A rövid beszélgetés végén kértük és meg is kaptuk áldását valamennyi moldvai magyar testvérünk és a segítőik, valamint szerte a világban élő testvéreink számára.

 

2.) Magyarfalusi gyerekek vendégszereplése. Augusztusban a Magyarfalusi Napok keretében Pógár Róbert atya felszentelte a keresztet, amit a dombóvári keresztszülők készítettek és állítottak fel a faluban Ormos Levente kezdeményezésére, amelyet az „Új Ember” c. lap hasábjain is olvashattunk. A falunapokon adtunk át egy nagy asztali focit is, Héjj Csaba keresztszülő ajándékát. Elhozták a falunapok után az egri keresztszülők a gyerekeket itteni táborozásra. Augusztus 20-án a gyerekek felléptek Zuglóban is a kerület ünnepélyén, amelyet a Zuglói TV is közvetített. Ezt követően a Bosnyák téri templomban is elénekelték a szentmisén az „Ó, Szent Istán dícsértessél”-t, amely valamennyiünk szívéig hatolt. Megható volt látni, hogy a nemrégen elhunyt parlamenti képviselő, Deák András gyerekei folytatják édesapjuk karitatív munkáját Magyarfaluért. A két busz után, amely a gyerekekkel elgördült a templom elől, hosszasan és visszaváróan integettünk mi is.

 

3.) Ajándékozás. Kedves és megható esemény volt a nyár folyamán, hogy Márton Attila segítségével gyönyörű csángó öltözetet kapott Orbán Borika az egyesületünktől, aki a klubdélutánjainkat színesebbé szokta tenni csángó énekek előadásával. Az eseményre Gödöllőn került sor a Damjanich János Általános Iskolában, ahol a lészpedi gyerekekkel együtt Borika is együtt énekelhetett, és velük szoros batárságot köthetett. (Ld. Dr Jenes Barnabás fotója.)

 

4.) Nemzeti szolidaritás. Augusztus 30-án Szegeden Kárpát-medencei ökumenikus nagytalálkozó zajlott le „Pünkösdváró Európa” címmel Tőkés László EP-képviselő és Kiss-Rigó László megyés püspök kezdeményezésére, amelyen mi keresztszülők is részt vettünk. A testvéri szolidaritás nevében a szlovák nyelvtörvény ellen tiltakoztak a jelen lévő vezető vallási, politikai, polgári személyiségek, művészek és a közönség azzal a hittel, hogy Európában és a világ nemzeteinek közösségében nincs helye hátrányos etnikai, nyelvi, vallási megkülönböztetésnek. A Duna Televízió élőben közvetítette ezt a jeles eseményt. Az ünnepség végén Nyisztor Ilona kapott szót. Megköszönte a keresztszülőknek, hogy segítik a csángó gyerekek magyar-oktatását, amit ezúton is hálásan köszönünk neki. Aztán együtt érezve a felvidéki testvéreinkkel varázslatos hangján elénekelte az „Ó, Szent Istán dícsértessél”-t, elbűvölve minden résztvevőt. A találkozó hivatalos állásfoglalása itt olvasható: http://www.magyarkurir.hu/hirek/?28758 Részlet belőle: „…Egyházaink kiváltképpen súlyosnak tartják felvidéki hittestvéreik, valamint a romániai – moldvai – csángó katolikusok magyar istentiszteleti nyelvhasználatának a korlátozását, illetve tilalmát…”

 

Jövőkép:

 

Szeretnénk folytatni a megkezdett munkát a csángó-magyar gyerekek és a felnőttek érdekében, amelyhez márciusban összeállítottuk az akciótervünket. Augusztusban kiegészítettük a Háló Katolikus Közösséggel való kapcsolatfelvétellel a Csíkszeredában tanuló diákok számára. Az MCSMSZ és az AMMOA elvileg támogatja az akciótervben leírt elképzeléseinket, de érdemben még nem válaszoltak rá. Az MCSMSZ tisztújító közgyűlése júniusban megtörtént. Remélhetően a nyári szünet elteltével megerősítenek és bíztatnak majd bennünket a folytatásra.

 

 „Mert az égi útnak elve: kúszva, vérzőn énekelve, portól, sártól piszkosan, menni mindig, biztosan.”                                                                     (Dsida Jenő)

 

Albertné Révay Rita, vallási és szociális felelős

e-mail: vallas@keresztszulok.hu           tel.: 06-20-98-99-880


Rózsafüzér és szentmise az ifjúságért és a családokért 

Erdő Péter bíboros úr rózsafüzért vezetett és szentmisét mutatott be az ifjúságért és a családokért 2009 július 4-én a Bosnyák téri Páduai Szent Antal templomban, amelyen keresztszülők is részt vettek...


Román-magyar nyelvű Rózsafüzér

 

Nagy örömmel tudatom Veletek, hogy Didák testvér jóvoltából és sokak szellemi segítségével elkészült gyönyörű kivitelben a román-magyar nyelvű Rózsafüzér, amely az alábbi helyen megtekinthető: http://frh.theol.u-szeged.hu/didak/doc/kepes/rozsafuzer_k.pdf

Nyomtatásban is elkészül belőle kb. 1.500 darab, amely a csíksomlyói búcsún kerül szétosztásra az ott részt vevő moldvai csángó-magyar zarándokok között.

 

Albertné Révay Rita


Tudósítás a közös Nagypénteki Keresztutunkról

A KEMCSE Vallási és Szociális Csoportjának szervezésében fontos eseményre került sor 2009 április 10-én, Nagypénteken 17 órakor a rákosligeti Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomban.  Budapesten élő moldvai csángó-magyarok, keresztszülők és a templom hívei részvételével elmélkedve végigjártuk együtt a Keresztutat Nemzetünkért és a szomszédos nemzetekért, Tampu-Ababei József lujzikalagori születésű plébános atya vezetésével, egyesületünk lelki vezetőjével.

 

Felemelő érzés volt együtt imádkozni a templom híveivel és a közöttük lévő más vallást képviselő keresztszülőkkel. A szeretet és az összetartozás érzését fokozta bennünk az a tudat, hogy ebben az időben lélekben bekapcsolódtak imánkba testvéreink más helyszíneken az országban, Moldvában és a világon is: például Pusztinán, Szegeden és Felsőpetényben.

 

Mindegyik állomás elmélkedését más mondta el közülünk hozzátéve a maga hangszínét, szívét és egyéniségét: I.Szentes Lászó, II.Vékony Márta, III.Szamosi Elemér, IV.Pákozdi Judit, V.Albertné R.Rita, VI.Sós Jenő, VII.Albert Zoltán, VIII.Gyöngyössyné Zsuzsa, IX.Gyöngyössy Lajos, X.Timpa Szetlián, XI.Szeder Emília, XII.Kárpáti Zoltán, XIII.Jakobey Zsuzsanna, XIV.Domonkos Zsolt.

 

A legmegrendítőbb volt talán a X. állomás szövegét hallanunk Sztelián hangján, amikor Jézust megfosztják ruháitól, de jó volt hallani a reményteljes bizalom szavait is: „Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy helyesen használják fel az emberek a mulandó javakat. Add, hogy az emberiség célja az igazi kincsek megszerzése legyen, amelyet a rabló nem vihet el, a rozsda meg nem emészthet.”

Dr.Nyisztor Tinka Pusztináról küldte ezeket a sorokat:

 

„Igen jó volt a keresztuti imádkozás. A végén egy páran elénekeltük az Arany Miatyánkot és a Lehullott a Jézus vérét. Anyukám is feljött a hegyre és velünk énekelt. Megrendítő volt a legvégén: odament, megcsókolta a nagy fa keresztfát és beszélgetett Jézussal. Elmondta, hogy a magyar nyelvet is Isten teremtette. Én kiegészítettem, kértem, hogy mentse meg a pusztulástól itt a mi falunkban. Szeretettel, Tinka”

 

Bízzunk benne, hogy Húsvét titkának, a feltámadt Krisztusnak megújító ereje  mindannyiunkban, családjainkban, városainkban  és  nemzeteinkben is  megnyilvánulhat. Tegyünk meg továbbra is minden tőlünk telhetőt igazságban és szeretetben egymásért, a ránkbízottakért, moldvai testvéreinkért, keresztgyerekeinkért, szüleikért, tanáraikért, papjaikért, az egységért!

Albertné Révay Rita     2009-04-11

 


Meghívó: Rákosmente a csángómagyarokért

 

A KEMCSE Vallási és Szociális Csoportja szervezésében szeretettel hívunk a keresztút liturgiájában résztvenni kívánó és minden kedves érdeklődő testvérünket a Nagypénteki Keresztútra Rákosligeten Tampu-Ababei József lujzikalagori plébános atya vezetésével.

 

Időpont: 2009. április 10, Nagypéntek 17 óra

Gyülekezés: 16,30 óra

Hely: a Budapest XVII. ker. Hősök tere,

Magyarok Nagyasszonya

római katolikus templom

 

http://rakosliget.plebania.hu

Elérhetőség: az Örs vezér térről a 276E busszal

Tel: 20/5146-995 (Vékony Márta)


Vallási és Szociális tudósítás                                         

2008.szept.-2009.jan.”

A 2009. év kezdetén határon átívelő szeretettel kívánunk összetartást és jó egészséget mindannyiunknak ezzel a képpel. A decemberi klubdélutánon, Luca-napján szétosztottunk szép magyar szokás szerint búzamagokat a Szász Csillával érkezett gyerekek és a keresztszülők között. Elültettük reményeink szerint mindannyian a magvakat, amelyek Karácsonyra szépen szárba szökkentek a cserepekben. Egymásra gondolva így is erősítettük a Szeretet-hidat egymás között, amelynek megépítésébe kezdtünk.

Visszatekintve a 2008-as évre a legnagyobb eredmény talán az volt, hogy a sokféle felfogású, de a legfontosabb dolgokban egyetértő jó szándékú emberek összefogtak segítség-nyújtásra a mélyen hívő katolikus moldvai magyar testvéreink érdekében. A csoportunk tagjai háttércsapatként közreműködtek ebben a folyamatban, segítve az elnökség munkáját, lelki vezetőnk Tampu Ababei József atya iránymutatásai alapján: imával és kapcsolatok építésével, támogatók és segítők felkutatásával.

A legmeghatóbb esemény 2008-ban talán a lészpedi gyerekek vendégszereplése és éneke volt októberben a Világmisszió Országos Ünnepén. A gyerekek Márton Attila vezetésével érkeztek a Pápai Missziós Művek (verbita szerzetesek) vendégeiként, akik minden költségüket vállalták és bőséges ajándékokkal is ellátták őket. Hálás köszönetünk érte. Az ünnepi szentmisén díszes csángó öltözetben jelentek meg a gyerekek a Szent Imre templomban. A műsor előtti bevezetőjében Márton Attila tanár úr szólt az ünneplő hívőkhöz. Bemutatta a moldvai csángó-magyarokat: hol élnek, hogyan kerültek Moldvába, mennyien vannak. Ezután a gyerekek énekekkel kápráztatták el a hívőket, különösen a 9 éves Csorba Madalina, aki gyönyörűen csengő hangjával magával ragadta a többi énekest és a nézőket is. Köszönjük Márton Attilának a betanítást és a rendezést.

A 2008. év legkiemelkedőbb eseménye a szeptember 16-án Budapesten megtartott Román/Magyar Püspöki Konferencia ülése volt, amely jelentős előrelépést hozott a remélt magyar anyanyelvű szentmise bevezetésének ügyében: A Iasi Egyházmegyében a különböző anyanyelvű hívek lelkipásztori ellátása különböző feladatokat jelent, keresik a megoldás lehetőségeit. Ennek érdekében két fiatal csángó papot küldött a megyéspüspök Budapestre tanulmányaik folytatására. Ők három év múlva visszatérnek egyházmegyéjükbe.” (Magyar Kurir) Mi keresztszülők most a türelmünkkel és a felnőttek és a gyermekek tanításával tehetjük a legtöbbet ebben a folyamatban.  Minden segítségre szükség van. Sok a teendő. Minden jó szándékú segítőnek akad munka. Most csak 1500 gyerek tanulhat magyarul a 9000 közül, aki még ért magyarul. Kiadvány formájában tervezzük a kétnyelvű szentmise- és alapimádság-összeállításunk kiadását, tanítását és terjesztését Moldvában, egyeztetve minden kapcsolódó fórummal. Hálásan köszönjük és kérjük továbbra is mindenki önzetlen segítségét. Hiszünk a szeretet, az egység, az ima és a viszonzást nem váró jócselekedetek erejében.

„Sok a tag, de a test csak egy.”                                                           (1Kor 12,20)

Albertné Révay Rita, vallási és szociális felelős

e-mail:    vallas@keresztszulok.hu           tel.:         06-20-98-99-880


Vallási és szociális tudósítás                                            „2007.nov.- 2008.okt.”

 Munkacsoportunk egy évvel ezelőtt az első közgyűlésünkön kapta a felhatalmazást arra, hogy az egyesület elnökségének a döntéseit elősegítsük háttércsapatként a vallási és szociális téren jelentkező feladatok elvégzésével, a jó szándékú emberek és a felajánlott segítségek, adományok összegyűjtésével. Erre az MCSMSZ támogatását is megkaptuk (Solomon Andrán, Hegyeli Attila és Nyisztor Tinka személyében). Lehetetlennek tűnt a feladat, de amennyi rajtunk múlt, azt megtettük. Találkozva keresztgyerekeinkkel és a családjaikkal, szembesültünk mindannyian csángó testvéreink vallási és szociális téren is megmutatkozó nehéz helyzetével, amin igyekeztünk a magunk eszközeivel segíteni. Közben megismertük a lényükből sugárzó derűt és életszeretetet is, amely erőt adott nekünk is a munkához. Öröm volt moldvai testvéreinkért dolgozni, valamint az ima és az összefogás erejét megtapasztalni. Sok jó emberrel találkoztunk, akik imát, adományokat, munkát, időt, tanácsot adtak. Hálásan  megköszönöm és kérem továbbra is mindenkinek az imáját, munkáját és segítségét.

 1.) Vallási eredmények

Csoportunk megálmodója Ferkó Zoli volt, aki kerékpáros zarándokútjával felhívta a figyelmet nemzetközi szinten is a mélyen hívő katolikus moldvai magyarok anyanyelvi miséjének szükségességére. Sokan kísértük az eseményeket szentmisék befizetésével, imával is. (Regőczi István atya, Kútvölgyi templom). Visszatekintve az ezt követő egy évre, a mozgalom legfőbb eredményét abban látom, hogy bebizonyosodott, hogy sokan tudunk EGYSÉG-ben cselekedni egy jó cél érdekében különböző nézeteink és vallási hovatartozásunk ellenére! Jelenleg tíz aktív tagunk van, akik mind katolikusok, de pártoló tagként vannak mások is, akik imával, könyvgyűjtéssel vagy más módon segítik a munkánkat. Vannak közöttük evangélikusok, unitáriusok, reformátusok és ateisták is.

a) Szentmisék befizetése, imakéréssel. Ahogyan a zarándoklat csángó testvéreinkhez méltóan természetesen szentmisével kezdődött és zárult is be, a csoportunk folytatta később is a szentmisék befizetését haladó hagyományként: többek között a féléves évfordulóra (dec.16.-Kónya Attila atya, Bazilika) és az éves évfordulóra (jún.28.-József atya, a lelki vezetőnk, a saját templomába), és a nagy sikerű februári tanártalálkozó alkalmával is a Jáki templomba (febr.3.-Dankó Ferenc atya). Ezeken a szentmiséken a keresztszülők közül többen együtt imádkoztunk csángó testvéreinkért, papjaikért, tanáraikért és a segítőikért. Az atyák és mások imáit is kértük csángó testvéreinkért. Részt vettünk idén is Vácott a Kiengesztelődési imatalálkozón, ahol Bocsa József atya, piarista rendházfőnök közvetítésével továbbra is imádkozik a határon átívelő Rózsafüzértársulat  csángó testvéreinkért is, immár egy éve, hűségesen, naponta, több, mint 180 taggal.

b) Tárgyalások hiteles emberekkel. A témában járatos legfontosabb személyekkel felvettük a kapcsolatot tanácsaikat kérve, akiket el is hívtunk a klubdélutánjainkra is, hogy mindannyian tanulhassunk tőlük. A könyveiket is terjesztettük a keresztszülők között. (Teodóz atya, Erdélyi Zsuzsanna, Iancu Laura, stb.)

c) Lelki vezető megtalálása. Ferkó Zoli közvetítésével Tampu-Ababei József atya személyében a leghitelesebb lelki vezetőt találtuk meg februárban, aki katolikus papként és csángó születésű emberként segíti a közös munkát. A programját márciusban ismertette a klubdélutánunkon, ahol elnyerte a keresztszülők támogatását.

d) Missziós út Moldvába. Márciusban sikeres utat vezetett alelnökünk, Gyöngyössy Lajos Pusztinába és Lészpedre, József atya tanácsait megfogadva. A „Moldvai Magyarság” c. lap 2008.5-9. számaiban olvashatók a résztvevők (László Katalin, Gergelyné Kovács Marika, Fehérné Erzsike) beszámolói „Szeretet-híd Moldvába” címmel. Ehhez román/magyar nyelvű összeállításokat is készítettünk többek között, amelyek a szentmise és az alapimádságok szövegét tartalmazta. (József atya, Vékony Márta és Szamosi Elemér munkája.) Elképzelhető lenne a kiadása kéziratként, tanári segédletként a jövőben. A legnagyobb öröm azonban az, hogy Gergelyné Marika szeptember óta tanít Diószénben.

2.) Szociális eredmények

a) Fogászati szűrés.  Februárban utazott Moldvába egy fogorvos keresztszülőtársunk (Dr.Anna-Georgina Wieser) egy fogorvosi asszisztenssel (Komlósiné Tóth Marianna) együtt, aki a felhívásunkra jelentkezett.

b) Adományok gyűjtése és kijuttatása. Sok könyv- és egyéb adomány gyűlt össze: (pl. varrógépek József atya híveinek felajánlásából), amelyekkel segítettük kinti testvéreinket.

 

3.) Gyengeségek, nehézségek

a) Támadó cikkek az egyház ellen. Sajnálatos módon mostanában támadó cikkek jelennek meg a neten és a sajtóban ránk hivatkozva, amelyek hiteltelenné teszik a tevékenységünket. Mi a szeretet eszközeivel szeretnénk dolgozni továbbra is, nem ezekkel a kényszerítő eszközökkel.

b) Információhiány. Nem kaptunk mindenre kiterjedő visszacsatolást a gyerekek érdekében végzett munkáról, például sikerült-e minden gyereknek megtanítani ebben a tanévben a „Miatyánk”-ot és az „Üdvözlégy”-et magyarul, Hegyeli Attila ígérete szerint. A Rekecsini Iskola építéséről is jó lenne hallani. Mindannak a sok erőfeszítésnek a konkrét eredményeit is jó lenne látni, amelyet a tanárok és az egyesületek végeznek a keresztszülőktől és másoktól befolyt pénzek felhasználásával, hogy együtt tudjunk örülni neki. Nagyon jó hír, hogy ígéretetet kaptunk az AMMOÁ-tól, hogy a keresztszülőket tájékoztatni fogják a pénzügyi helyzetről. Ez a megerősítésen túl bizonyosan a szponzorok adományozó kedvét is meghozza majd.

c) Anyagi forrás hiánya. Az aktív tagok maguk vállalták tevékenységük szinte minden anyagi vonzatát. A legnagyobb kiadásuk a márciusi missziós út résztvevőinek volt. Hálásan köszönjük mindazok támogatását, akik hozzájárultak az útjuk sikeréhez. Nagyobb szponzorokat azonban nem sikerült megnyernünk a munkánkhoz. Kispénzű keresztszülőkként sajnos a jövőben ezt ilyen mértékben aligha tudjuk vállalni.

 4.) Jövőbeli tervek és feladatok

Hiteles moldvai magyar emberekkel, tudós ismerőikkel, atyákkal, valamint az MCSMSZ-szel és az AMMOÁ-val szorosan együttműködve törekedni szeretnénk arra, hogy együtt közösen megfogalmazzunk egy erre alkalmas azonos szemléletet, amivel senkit sem megbántva tevékenykedhetünk a jövőben. Ehhez József atya programját megfelelőnek tartjuk. Úgy véljük, hogy a legfontosabb feladatunk a bizalom felkeltése és a megtartása lehet. Fontos lenne azonban minél több, lehetőleg katolikus vallású tanár segítsége is Moldvában. 9000 magyarul értő gyerek közül csak 1500 tanulhat jelenleg magyarul! Reméljük és várjuk az újabb tanárok kedves jelentkezését. Hiszem, hogy a kiengesztelődés és az egység meghozza a gyümölcsét! Együtt Istennel és egymással semmi sem lehetetlen! Bízunk benne, hogy lesz magyar mise Csángóföldön hamarosan, és minden gyerek megtalálhatja a gyökereit és a hivatását Isten akarata szerint. Keresztszülőként ebben a folyamatban véleményem szerint jót tenni jó. 

„Az egyetértés nem a vélemények egyformasága, hanem az akaratok egyezése”

                                                                                                                  (Aquinói Szt. Tamás)

 Budapest, 2008-11-08                        

Albertné Révay Rita vallási és szociális felelős                                                                      vallas@keresztszulok.hu


Misszió beszámoló

A Vallási és Szociális Csoport missziós útjának tagjai május 27-én, kedden élvezetes előadásukat a Lítea Könyvesbolt és Teázó közönségének is meg fogják tartani, amelyre szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Helyszín: 1014 Bp., Hess András tér 4. (Budai Vár / Fortuna udvar - szemben a Hilton Szállóval)


Misszió

Az áprilisi klubdélutánon a Vallási és Szociális Csoport missziós útjának tagjai meséltek nekünk az élményeikről. László Katalin gyönyörű csángó népviseletben, tűzzel és meghatottsággal számolt be a különleges lelki élményről, amelyben részük lehetett. Elmondta, hogy Ferkó Zoltán zarándoklata folytatásaként vállalkoztak erre az útra. Számukra a legnagyobb élmény az volt, hogy csángó testvéreink között lehettek és átadhatták nekik sok ember szeretetteljes üzenetét, onnan visszaérkezve pedig elhozhatták nekünk a moldvai magyarok szeretetét, hitét és példamutató kitartását, amellyel minden nehézség ellenére megőrizték a tisztaságukat és a méltóságukat. Történelemtanárként a magyar szentek történetéből készült fel, hogy a moldvai falvak lakóival a falujuk védőszentjeiről beszélgethessen. Felemelő érzés, hogy együtt, közös elődeinkként 30 magyar szentet és boldogot tisztelhetünk, akik Európa és a világ történelmére és lelki életére is hatással voltak és reméljük, hogy a jövőben is lesznek. Az út során sok helyen megfordultak: Pusztinában, Lészpeden, Bákóban, Frumószán, Lábnyikban. Kiváló emberekkel találkoztak: papokkal és tanárokkal, a falvak fiataljaival és idősebb lakóival. Örömteli érzés volt látniuk a lelkes és hiteles embereket, akik segítik a csángó gyerekeket a gyökereik megtalálásában, az értékeik megőrzésében. Így búcsúztak a missziós csapat tagjaitól a moldvai emberek: „Visszavárjuk magukat!”.

       

Gergelyné Kovács Marika vette át a szót: énektanár és hitoktató, aki Teodóz atya révén kapcsolatba került a csángók nagy apostolával, Domokos Pál Péterrel is. A népzene kapcsán már régóta vonzódott a moldvai csángómagyarokhoz. Az út során megtapasztalta, hogy az esetleges nyelvi nehézségeket a közös éneklés és táncolás feloldja. Lényegesnek tartja, hogy tele vannak a templomok, sok a ministráns. A magyar mise kérdésébe keresztszülőként nem szólhatunk bele, de megerősítéssel segíthetjük az ott élő embereket abban, hogy amit ők tudnak, az érték A nagy elődök által régebben kiadott katolikus kiadványokban keressük vissza az archaikus szövegeket, amelyek számukra ismerősen csengenek. A jászvásári püspök atya kedvező döntését elősegíthetjük azzal, ha a magyar nyelvű imádságokat, énekeket, szentmise-szövegeket együtt felelevenítjük velük. Marika az utazásra a következő könyvekből készült fel: Domokos Pál Péter: „Édes hazámnak akartam szolgálni”, Petrás Incze János frater tudósításai, P. Jáki Sándor Teodóz: „Csángókról igaz tudósítások”, „Éneklő egyház” című imakönyv. A gyerekek számára a „Mennyei Atya szeret minket” című hittankönyvet vitte magával. Előadása végén Marika is meghatottan kiemelte, hogy útjuk során ők kaptak többet. Folytatni kell ezt a munkát.

Fehérné Erzsike, a csapatuk negyedik tagja sajnos megbetegedett, ezért nem tudott személyesen beszámolni nekünk. Erzsike a szociális felvilágosítás témájában készült fel, és a gyerekekkel közvetlen, játékos formában foglalkozott. Gyöngyössy Lajos beszélt a gyerekek öröméről, amelyet a kivitt magyar naptárakkal, bibliai témájú társasjátékokkal, keresztrejtvényekkel, valamint a Szent Istvánról és a csíksomlyói csángó miséről szóló DVD megtekintésével értek el. Egy szomorú eseményről is beszámolt: egyik keresztgyermekének az édesanyja meghalt, a temetésének a költségei miatt igen nehéz helyzetbe került a család. Az ő megsegítésükre gyűjtést tartott a délutánon folyamán. Végül, mint a missziós kiutazás kezdeményezője és vezetője összegezte az út tanulságait. Szeretettől indíttatva nyújtották ki a kezüket a papok, a tanárok, az emberek felé, akik ezt mindannyian jó szívvel elfogadták. Bizalmat kaptak, amit végig megőriztek. A sajtónak nem adtak híradást. Kijelentette, hogy a megkezdett munkát folytatni kell lelki és szociális téren, valamint egészségügyi felvilágosításokkal és szűrésekkel is. Minden keresztszülő segítségére szükség van. A missziós kiutazásra a vallását gyakorló, felkészült katolikusok jelentkezését várja, akik lehetőleg tanári végzettséggel rendelkeznek, történelmi és ének-zenei képzettséggel, jó fizikai állóképességgel, és a kiutazással együtt járó anyagi feltételek vállalásával. Az MCSMSZ vezetősége sajnos egyelőre nem tud anyagi támogatást adni ezekhez az utakhoz, minden elismerése ellenére. Az oktatási programhoz kell minden anyagi forrás, mivel további 20 falu várja a magyar tanárok érkezését. József atya jóvoltából most egy-egy varrógépet is kivittek magukkal Pusztinára és Lészpedre. Még többre lenne szükség. Így a tervek szerint az asszonyok a népviseleti ruhák készítésével munkához is, jövedelemhez is juthatnak. Az elkészült darabok megvásárlásával mi is segíthetnénk őket, ezáltal népszerűsítve is gyönyörű hagyományaikat a környezetünkben. A protestáns vagy nem hívő keresztszülők nagy segítséget nyújthatnak ebben a munkában is, és más szociális, orvosi területen is, valamint szponzorok felkutatásával. A kiutazók elkészítik beszámolóikat, amelyek a „Moldvai Magyarság” című lapban fognak folytatólagosan megjelenni. Elkészül majd egy kiutazási forgatókönyv is, amely a jövendő utazások technikai előkészületeit és kivitelét segíti majd elő.

Nyisztor Tinkától, az MCSMSZ vallási felelősétől levelet kaptunk, amelyben ezt írja: „Mindenkinek, aki segítette a csoport utazását, munkáját, a Jó Isten Fizesse meg! Köszönöm szépen azok nevében, akik résztvettek a közös estéken és együtt imádkozhottak a budapesti vendégekkel. Köszönjük szépen a sok ajándékot, segítséget! Isten Áldjon benneteket Tinka”

 


Tampu-Ababei József

Moldvai születésű, luizikalagori származású római katolikus pap vagyok. Tanulmányaimat szülőfalumban, majd Bakóban (Bacau), Székelyudvarhelyen és Esztergomban végeztem. Az Esztergomi Ferences Gimnázium után az Esztergomi Hittudományi Főiskolának voltam a növendéke, és jelenleg az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében szolgálok. Ferkó Zoltán kerékpáros zarándoklata kapcsán ismertem meg jobban a Keresztszülők Egyesületét, amelynek én is a tagja lettem, és lelkipásztori szempontokkal szeretném kiegészíteni ezt a nemes kezdeményezést. Mivel sose szerettem politikai kérdésben állást foglalni, ezért mindig emberi megközelítésben próbáltam nézni a moldvai magyarság helyzetét is. Azt a tényt megtapasztalva, hogy nem mindenki örül a több évtizede/évszázada húzódó feszültségnek, arra a meggyőződésre jutottam, hogy azokat kell megszólítani, a határon innen és túl, akikkel ebben fontos lépéseket tudnánk megtenni. Mint keresztszülő, úgy gondolom, hogy azt kell szem előtt tartanom, ami a szülő javára válik, anyagiakban és lelkiekben egyaránt.


Tampu-Ababei József: A keresztszülői program vallási csoportja

A csoport elhelyezése: Az elmúlt évtizedek, sőt évszázad során, számtalan kísérlet történt a moldvai csángók megsegítésére. Mindegyik kezdeményezést nemes szándék vezérelte. Mint ahogyan nemes szándékú kezdeményezés a Keresztszülő program is, amely a „Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület” égisze alatt működik. (részletes leírás: http://www.keresztszulok.hu) Az Egyesület a magyar oktatás támogatására jött létre. Az azonban egyre világosabb, hogy nem elég csak a magyar oktatásra fókuszálni, hanem törekedni kell a teljes miliőt figyelembe venni, amelyben megtalálhatók azok az „alapok”, amelyben a helyi kulturális és népművészeti értékek megőrzöttek. Ez a felismerés fűtötte, és fűti mind a mai napig azokat, akik a magyar misét szorgalmazzák Moldvában. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ehhez nem elegendő a puszta rálátás a hiányosság megállapításra és annak „pótlására”. A sikertelen próbálkozáshoz sok esetben az vezethetett, hogy figyelmen kívül hagyták a vallási alapok helyi sajátosságait. A vallási csoport ezt próbálja alaposabban szemügyre venni.

Régi sebhelyek: Egyesek csak érintőlegesen vették figyelembe a sajátos helyi vallási adottságokat. Azt is pusztán kényszerből, mivel számolni kellett vele. Ennek ugyanis olyan olvasata is lehetett, hogy az illetők kihasználni akarják az egyházat azért, hogy árúcikké tegyék a falu féltett hagyományait. Ilyen megközelítésben, talán könnyebben érthető egyes vallási vezetők sajátos intézkedései, amivel komoly vihart eredményeztek. Mivel a magatartásuk a politikai törekvéseknek kedvezett, így annak támogatottsága komoly hátteret biztosított számukra.

Új ösvény: Mindezeket figyelembe véve, egy olyan járható utat érdemes keresni, amelyen a helyi papság legyen megszólítva. Hiszen köztük is egyre többen vannak, akik érzékelik, hogy nem törvényszerű, hogy minden találkozás konfliktussal végződjön. Ez azt mutatja, hogy emberileg ők is megszólíthatók.

Hogyan?: A keresztszülők részére rendszeresen vannak utak szervezve. Ha minden alkalommal tiszteletünket tesszük a plébánosnál, anélkül, hogy bármit is kérnénk tőle, aminek ő nem örülne, előbb utóbb fogja fogadni a köszöntésünket. Ha nem is mindegyik, de lesz köztük, aki meg fog barátkozni a jelenlétünkkel, ha látja, hogy nincs mitől félnie. Ezzel valójában a törekvésünk legfontosabb pillanatához értünk: elérni azt, hogy bennünk ne ellenséget, még csak ellenfelet se lásson. Mivel egymás között gyorsan áramlik az információ, előbb-utóbb egyre többen számolhatnak be hasonló tapasztalatról.

Miért éri meg?: A helyi lakosság identitástudata nehezen fog kikristályosodni úgy, hogy egy állandó ellentétben kell élnie a régtől megszokott vezető útmutatása és az új lehetőség között. A magyar oktatás „megszívlelése” is nehezebben megy, ha a szülőnek azt kell tapasztalnia, hogy még neki is nehéz, nem hogy a gyerekének eldöntenie, hogy melyik oldalon milyen hibák, hiányosságok vannak, és hogy kinek adjon igazat.

Hiányosságok: Mert hogy egyikünk sem mondhatja magát tökéletesnek. Mivel a negatív példával történő nevelésnél tudjuk, hogy van jobb, ezért hiába hánytorgatjuk fel, hogy milyen vérlázító intézkedések és felelőtlen kijelentések történtek az egyes egyházi vezetők részéről. Mint ahogy attól sem várhatunk „kedvezőbb fogadtatást”, ha ezerszerre is ugyanazzal a szálkával szúrjuk ki a szemüket.

Megoldás: Minden lehetséges alkalmat meg kell ragadni, hogy a helyi plébánosokkal tudatni, érzékeltetni lehessen, hogy nem ellenük, még csak nem is értük szeretnénk tenni bármit is, hanem a lakosságért. Azokért, akik őrá vannak bízva, mint lelkipásztorra. Ebben viszont rendkívül fontos szerepet töltenek be továbbra is a kinti szervezetek és a helyi magyar pedagógusok. Mindez akkor valósulhat meg, ha ők is megértik, egyetértenek ezzel és erre törekszenek.


Vallási és szociális tudósítás a 2008. év első két hónapjáról

1) Január: Az idei évet is fontos egyházi és világi személyek felkeresésével kezdtük. Számítunk imáikra és tanácsaikra, hogy a legmegfelelőbben tudjuk végezni a feladatainkat csángó testvéreink érdekében. Iancu Laura csángó költő értékes tanácsaival, Tőkés László református püspök úr, Hofher József és Vértesaljai László jezsuita atyák, Bocsa József piarista rendházfőnök atya pedig imáival támogat bennünket. A legnagyobb örömet az jelenti a számunkra, hogy Tampu-Ababei József atya, a lujzikalagori születésű fiatal csángó pap, aki a budapesti XVII. kerületi plébánián szolgál, felajánlotta nekünk a segítségét. Reményeink szerint hiteles és tanult lelki vezetőnk lesz az elkövetkezendőkben. Hisszük, hogy egységben és összefogással minden megvalósulhat!

 2) Február: Nagy öröm volt találkozni a keresztgyerekeink tanáraival, beszélgetni velük és átvenni tőlük a nekünk szánt leveleket.. A februári fogadásukra bő programot állítottak össze a szervezők, amely művelődésre és szórakozásra is alkalmat adott nekik a hét folyamán. Voltak időpontok, amelyeken több lehetőség közül is lehetett választaniuk.

 A program az érkezésük napján a Csángó Bállal kezdődött. Másnap, február 3-án, vasárnap 12 órakor a Jáki kápolnában Dankó Ferenc atya szentmisét mutatott be csángó testvéreinkért, segítőikért, papjaikért és a gyerekek tanáraiért a. Az MCSMSZ elnöke, Solomon Adrián a családja tagjaival és a tanárok közül ketten: Márton Attila Lészpedről, és Durucz István Lábnyikról választották ezt a lelki feltöltődésre alkalmas találkozót. Jelen voltak a keresztszülők közül is sokan a családjukkal: Lázárné Borika, Büttner Sarolta, Gyöngyössy Lajos alelnökök, és a vallási csoport tagjai közül: M.Németh Ilona is. A szentmisén együtt imádkozhattunk egymásért, közös szándékainkért. A szentmise után az atya megáldotta a jelenlévő vendégeket és rajtuk keresztül a távol- és otthon-maradottakat is, valamennyi csángó testvérünket, segítőiket, papjaikat, oktatóikat is. Megáldotta a számukra összeállított szerény ajándékainkat is, amelyeket testi-lelki feltöltődésükre szántunk. Volt közte pogácsa és üdítőital is, de voltak lelki táplálékok is: mézeskalács, bibliaidézet és egy kis lelki olvasmány is mindegyiküknek, amelyeket a zuglói imádkozók készítettek, akik sokat imádkoztak Zoliért és a zarándokútja sikeréért, a csángó testvéreinkért az út során is, és azóta is.

 A szentmise után a Jáki kápolna otthont adott egy kis együttlétre is. Nagy öröm volt a számunkra átadni Solomon Adriánnak egy kis szentelt gyertyát, amelyet érkezésük napján, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján február 2-án kaptunk a számukra a zuglói Páduai Szent Antal templomban. A gyertya lángja és az imádságaink összekötnek bennünket. Nagy öröm volt osztozni a jelenlévők örömében, amikor a kihúzott történeteknek, a mézeskalácsoknak és a Biblia-idézeteknek megörültek. Mindenki úgy érezte, hogy az az üzenet, amit húzott, pont neki szól. Aztán Durucz István, a fiatal lábnyiki tanár megismertetett bennünket a tervével, amelyet a Csíksomlyói búcsúhoz kötve tervez egy hosszú futással, a gyerekek szakaszonkénti részvételével. (Ehhez február 5-én, a Rezső téri templomban papi áldást is kapott Bocsa József atyától, a váci piarista rendházfőnöktől.)  A kosárban megmaradt ajándékokat szétosztottuk február 9-én a tanárok és a vendégek között. Mindegyik ajándék gazdára talált. Tudtunk egy pár szó erejéig beszélgetni is egymással. Nagy jelentőségű momentuma volt ennek a találkozónak egy rejtett esemény is: Kerényi Lajos atya, aki tavaly megkapta a Hit Pajzsa díjat, egyik keresztszülőtársunk által küldött egy gyönyőrű levelet pénz- és könyvadománnyal együtt a csángó gyerekeknek, amelyet Solomon Marika vett át a részükre. Reméljük, hogy ez a kapcsolat is erősödni fog. A Jáki templomban és a tanárok további programjain Büttner Sarolta alelnök készített pompás felvételeket. Ezúton is köszönjük neki.

 

Solomon Adrián, az MCSMSZ elnöke átveszi minden csángó nevében a kis szentelt gyertyát

 3) Szociális eredmények és tervek:

A tanártalálkozón szociális téren is elkönyvelhetünk eredményt. Vallási csoportunk egyik tagjának közvetítésével Béres-cseppekből és C-vitaminból érkezett adomány a gyerekek számára. Sikerült megbeszéléseket folytatnia Solomon Marikának, az MCSMSZ szociális felelősének az érdi segítőnkkel, Tóth Mariannal is, aki felajánlotta még tavaly fogorvosi asszisztensi segítségét a helyszíni felvilágosító programokon a gyerekek számára. Hamarosan megvalósul a tervezett utazás.  Keresztszülőtársunkkal, a Németországban élő fogorvosasszonnyal, Dr. Anna-Georgina Wieserrel együtt indulnak Moldvába február 29-én. Imádkozzunk értük, hogy hasznos és sikeres legyen az útjuk!

 4) Vallási eredmények és tervek:

Két szinten tervezzük az idei vallási témájú tevékenységünket, amelyben csángó testvéreinknek a  magyar nyelvű szentmise-szövegek megértésében szeretnénk segítséget adni: Moldvában is és Magyarországon is. Missziós utakkal és előadásokkal, játékokkal a táborokon belül. Iancu Laura felhívta a figyelmet arra, hogy kiemelkedően nagy szükség lenne programot szervezni azon szegény gyerekek számára is, akik nem mennek táborokba, keresztszüleik sincsenek, egész nyáron csak a falujukban kénytelenek az idejüket eltölteni. A csángó középiskolások nyáron, hazaérkezve nagyon sokat tehetnének a kicsik tanításában, a magyar nyelvű szentmise megértetésében. A falunapokon lenne erre a legalkalmasabb időpont. A tanártalálkozón az egyik tanár megígérte, hogy a csíkszeredai középiskolás tanítványainak a véleményét megkérdezi erről.

 Kiutazási tervek

A januári klubdélutánon Gyöngyössy Lajos alelnök már részletesen ismertette annak a missziós útnak a gondolatát, amellyel a személyes kapcsolatfelvételt szeretnénk megvalósítani a helyszínen, Moldvában, az ott élő csángó testvérekkel, gyerekekkel és felnőttekkel is. Azonnal jelezték csatlakozási szándékukat a jelenlévő keresztszülők közül többen is. A februári tanártalálkozó résztvevői is támogatták az ötletet. Terveink szerint az első útra március 26-április 8. között kerülne sor négy résztvevővel: Gy. Lajos, Fehér Ernőné, Gergelyné Kovács Mária és László Katalin. Helyszínek: Pusztina, Lábnyik, Lészped. Az első útra József atya nem javasolja, hogy papi kísérettel menjen a missziós társaság.

Az út célja: szeretetet vinni magunkkal és elmondani csángó testvéreinknek, hogy fontosak a számunkra és számíthatnak ránk most is és a jövőben is. Lehetőség szerint segíteni őket a magyar nyelvű szentmise megértésében.  Felmerült az ötlet, hogy mi is megtanulhatnánk románul a „Miatyánk”-ot és az „Üdvözlégy”-et, hogy ezzel is sorsközösséget vállaljunk csángó testvéreinkkel, és román nyelven is tudjunk együtt imádkozni.

 Itteni feladatok:

Magyarországi hittantáborok vezetőinek megkeresése, 1-2 csángó gyerek bevonását kérve. Lehetőség szerint a táborozás ideje alatt játékos formában igyekeznénk megtanítani a gyerekeknek a magyar nyelvű szentmise szövegét.Ezúton is megköszönöm mindannyiunk nevében az MCSMSZ vezetőinek és minden tanárnak, hogy nehéz körülményeik ellenére is áldozatosan és kitartó munkával nevelik és oktatják keresztgyerekeinket közös anyanyelvünk szépségeire és helyes használatára, és a magyar nyelven keresztül is tanítják őket az igaz szeretetre. Köszönöm a vallási és szociális csoport minden tagjának, támogatóinknak és a segítőinknek is minden áldozatos és szívből jövő munkáját, imáját és segítségét. Dolgozzunk továbbra is együtt egymásért, ki-ki a lehetőségei szerint, csángó testvéreink javára és a szeretet és az egység megteremtése érdekében, a Jó Isten dicsőségére! 

 Szent István intelmeiből:   „Ha a hitnek pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is.”  

 

Albertné Révay Rita vallási és szociális felelős

T: 06-20-980-99-880


„Kérjetek és adni fognak nektek…” (Lk 11,9-10)

A szeptemberi megalakuláskor máris csatlakoztak a csoporthoz tagok, majd az októberi és novemberi klubdélutánokon is. Aktív tagként nyolcan dolgozunk együtt, de pártoló tagként vannak mások is, akik imával, könyvgyűjtéssel vagy más módon segítik a munkánkat. Vannak közöttünk evangélikusok, unitáriusok, reformátusok és katolikusok.


VALLÁSI ÉS SZOCIÁLIS TUDÓSÍTÁS 1.

A 2007. évről

Egyesületünk életében 2007 az első aktív esztendő volt. Az egyesület gondolata egy évvel korábban, 2006 nyarán vetődött fel, amikor Gyöngyössy Lajos a keresztszülők számára két utazást vezetett Moldvába. Találkozhattunk keresztgyerekeinkkel és a családjaikkal. Ott szembesültünk először csángó testvéreink vallási és szociális téren is megmutatkozó nehéz helyzetével, de a lényükből sugárzó derűvel és életszeretettel is.

Az év legkiemelkedőbb eseménye Ferkó Zoltán kerékpáros zarándokútja volt: ápr.22-jún.10. között, amelyet a moldvai magyarok anyanyelvi miséjének érdekében végzett. Végigjárva két keréken 4000 kilométert a Vatikántól Csíksomlyón és Jászvásáron át a moldvai falvakig sok emberrel találkozott, és közel 1000 jóakaratú embert gyűjtött össze, akik mindannyian akartak tenni valami jót a lehetőségeik szerint: anyagi támogatással, szervezéssel, hozzászólással a naponta megjelent élvezetes stílusú blogbejegyzésekhez, vagy együtt-kerékpározással, autós kísérettel, fogadással, szerkesztéssel, imával, szentmisével, stb. Bebizonyosodott, hogy tudunk EGYSÉG-ben cselekedni egy jó cél érdekében! Zoliban merült fel először a vallási csoport gondolata, amikor a tárgyalások és a baráti megnyilvánulások során kibontakozott a továbblépés igénye. Ezt a mozgalmat nem lehetett abbahagyni ezzel a zarándoklattal!

A Vallási és Szociális csoport megalakulása

A nyári szünet elteltével, a szeptemberi klubdélutánon Hegedűs Dóra elnökünk javaslatára a csoport megalakult a jelenlévők egyetértésével. A további klubdélutánokon is csatlakoztak tagok a csoporthoz. Jelenleg nyolcan dolgozunk együtt, de pártoló tagként vannak mások is, akik imával, könyvgyűjtéssel vagy más módon segítik a munkánkat. Vannak közöttünk evangélikusok, unitáriusok, reformátusok és katolikusok

Eddigi eredményeink

1.) Vallási téren:

Az eddigi három hónap során igyekeztünk újabb kapcsolatokat létesíteni és erősíteni. Nagy jelentőségű volt az első tárgyalásunk Hegyeli Attilával, az MCSMSZ oktatási felelősével. Ő adta meg az alapot és a bíztatást az induláshoz. Beszélgetésünk során fogalmazódott meg a szociális kérdések bevonása is a csoport munkájába. Elválaszthatatlanul egybefonódik a két terület. Ugyanilyen jelentőségű volt a legutóbbi is, ami Nyisztor Tinkával, az MCSMSZ vallási felelősével zajlott, aki szintén megerősített bennünket abban, hogy a munkánkra szükség van. (Kérésére a pusztinai öregek karácsonyára pénzt is küldtünk. Szívesen előlegezte meg a csoportunk a keresztszülők pénzadományait, hiszen ők a mi keresztgyerekeink nagyszülei és dédszülei is. Tőlük tanulhatják meg a leginkább a gyerekek a régi magyar nyelvű imádságokat. Találkoztunk Koncz Andrással, a HÁLÓ Katolikus Közösség igazgatójával is, aki készségesen felajánlotta esetleges jövőbeli együttműködését. Jáki Sándor Teodóz, bencés atyával többször is tárgyaltunk, aki kutatóként és papként is járja Moldvát (eddig 87-szer volt Csángóföldön!). Élvezetes előadást is tartott ottani tapasztalatairól nekünk a novemberi klubdélutánon.

Bocsa József atya, a váci Piarista templomigazgatóság rendházfőnöke is fogadott minket október 27-én, az anyaországi és a kisebbségben élő magyarok közötti kiengesztelődési imatalálkozón. Közbenjárására a határon átívelő rózsafüzértársulat is imádkozik csángó testvéreinkért: http://www.eucharisztia.hu/contact.html . A decemberi konkrét imaszándék a következő volt: "...a (dec.1.-i) nagyfalui román-magyar kiengesztelődési imatalálkozó gyümölcse lehessen, hogy csángó magyar testvéreink is végre magyarul mutathassák be Szentmiséiket, és magyarul végezhessék el szentgyónásaikat..."

Kérésünkre Erdélyi Zsuzsanna, a híres néprajzkutató előadást tartott nekünk december 8-án, a klubdélutánunkon az archaikus népi imádságokról. Az előadás alatt fokozatosan kialakult ennek a különleges világnak a képe, az archaikus imádságokról és a megőrzőikről. A titok, amely a moldvai magyarok megmaradását, a hitben való hűségüket és a kitartásukat, vonzóan gazdag kultúrájukat és a derűjüket is megmagyarázza nekünk, fokozatosan megvilágosodott előttünk. A misztikus és a mágikus szféra adja meg a választ rá, amely az archaikus imádságokból árad. Ezek a szavak őrzik az Ómagyar Mária-siralom és a Halotti beszéd szavaihoz hasonló szavakat is. Hittek és bíztak a szó misztikus erejében mindig. Égi eredetű ígéretek ezek az imádságok, amelyek elmondásával az évszázadok során mindannyian átélték Jézus kínszenvedését minden reggel és este, amely az üdvözülésükhöz vezetett. A meleg burkot megőrizték, amely körülvette ezeket a szavakat. Ez a hűség tartotta meg őket évszázadokon át minden nehézség és igazságtalanság ellenére is.

Találkoztunk Kónya Attila atyával is, a Szent István bazilika káplánjával, aki celebrálta a szentmisét Ferkó Zoli indulásakor, és az érkezésekor is. Hálaadó szentmisét is befizettünk a zarándoklat sikeres befejezésének féléves évfordulója alkalmából, valamint csángó testvéreinkért, papjaikért és segítőikért is. Ezen a szentmisén december 16-án, vasárnap 19,30 órakor a csoport tagjai közül ketten vettek részt a családjukkal.

2.) Szociális téren:

Felhívásunkra egyetlen segítő jelentkezett, akit köszönettel továbbirányítottuk Solomon Marikához, az MCSMSZ szociális felelőséhez. Ő a helyszíni szociális munkáját ajánlotta fel a fogászati egészségügyi felvilágosítások terén. Két kisebb, 25+11 darabos könyvadományt (Ablak/zsiráf és egyéb könyvek) továbbítottunk a gyerekek számára. Szponzorok, anyagi támogatók felkutatásában eddig nem voltunk sikeresek.

A továbbiakban is maradnak az eredeti célkitűzéseink:

Keresztszülőként szeretnénk minden segítséget megadni a gyerekek testi-lelki egészsége érdekében: szeretettel, türelemmel, viszonzásvárás nélkül, hogy érezzék, ránk számíthatnak. Megpróbáljuk megkeresni és összefogni mindazokat a jó szándékú embereket (nézeteik és vallási felekezetükre való tekintet nélkül), akik tudnak valami jót tenni a mélyen hívő katolikus csángók megsegítése érdekében, az MCSMSZ-szel szorosan együttműködve:

Vállaljuk, hogy a keresztszülők körében felmérést végzünk, hogy az alábbi területeken kire számíthatunk:

- helyszíni állapotfelmérés és beszélgetés (fogorvos, nőgyógyász, hittanár, stb.)

- adományozó v. szponzor felkutatása (fogkefe, fogkrém, egészségügyi eszközök, pénz, autó stb.)

- könyvek, kazetták gyűjtése (Ablak-zsiráf, Zengő ÁBC, mese-kazetták, tanítási segédanyagok stb.)

- imaháttér (papok, hívők, rózsafüzértársulatok, imaközösségek stb.)

A 2008. évről és a jövőre vonatkozó terveinkről

Megbeszéltük az eddigi tapasztalatainkat és megpróbáltuk a távlati terveinket is megfogalmazni. Úgy véljük, hogy a legfontosabb feladatunk a bizalom felkeltése és a megtartása lehet. Szeretnénk felvenni az itt élő csángó testvéreinkkel, művészeikkel is a kapcsolatot, hogy irányítást kapjunk tőlük a legmegfelelőbb lépésekhez az érdekükben. Végiggondoltuk, hogy a csoportunk mit tud tenni a jövőben a keresztgyerekeinkért. Háttércsapatként tudjuk segíteni leginkább az elnökség munkáját: a kapcsolatok megerősítésével, újak megkötésével, valamint a felajánlások és az ötletek összegyűjtésével, az érdemi tárgyalásokhoz és az MCSMSZ-szel való egyeztetésekhez.

Záró gondolatok

Különleges év lesz 2008: Trianon 88. évfordulója. A Csíki Székely Múzeumba került ülő Jézus szobor elgondolkodtat. Látszólag minden reménytelennek tűnik körülöttünk. Mintha Jézus hiába szenvedett volna értünk, mintha hiába várna minket, mintha Jézus öt szent sebe és az ötfelé szakadt országunk, és a Kárpátokon túl élő hűséges csángó-magyarok minden szenvedése hiábavaló lenne. Ez csak a látszat! Csángó testvéreink maguk adnak nekünk bizonyítékot erre. Látszólag például mi segítünk rajtuk, de valójában ők segítenek bennünket a hitükkel, a kitartásukkal, a hűségükkel, a Jó Istenbe vetett bizalmukkal, amelyet minden körülmények között megtartanak. Ők több évszázad óta imádkoznak és kitartanak az őrhelyükön, ahova a történelem viharai állították őket a Jó Isten akaratára. Még a nyelvüket is elvették tőlük, de a hitüket nem tudták! Csodával határos módon napjainkban is még százezren őrzik a magyar anyanyelvüket, és a gyerekeik közül ezren tanulhatják közös kincsünket, a magyar nyelvet ma is, a megnehezített körülményeik ellenére is! Hegyeli Attila ígérete szerint ebben a tanévben a gyerekeket megtanítják a tanárok magyarul imádkozni a „Miatyánk”-ot és az „Üdvözlégy”-et! Imádkozzunk együtt, egymásért és az ellenünk vétkezőkért! A kiengesztelődés és az egység meghozza a gyümölcsét! Együtt Istennel és egymással semmi sem lehetetlen! Bízunk benne, hogy lesz magyar mise Csángóföldön hamarosan, és minden gyerek megtalálhatja a gyökereit és a hivatását Isten akarata szerint.

Továbbra is hiszünk abban, hogy van okunk reményre a jövőben is. Egyre többen fogjuk meghallani Duma-István András klézsei csángó költő kiáltását: „Ha nem tü, Kárpátok, ketté szakagyatok, / Münköt Moldovába, veszni ne hagyatok!”

Hálásan köszönjük az eddigi támogatásokat. Reméljük, hogy 2008-ban is érkeznek majd további felajánlások, és a tárgyalásaink is meghozzák majd a gyümölcsüket. Áldott és sikeres új esztendőt kívánunk Csángó Testvéreinknek és a Segítőiknek is!

Albertné Révay Rita

vallási és szociális felelős

e-mail:    

tel.:         3830-748 (este)


Vallási és szociális munkacsoport alakult

„Reményt és jövőt adok nektek!” (Jer. 29,11) mottóval zajlott Budapesten a Városmisszió egy nemzetközi folyamat részeként szeptember 15-22. között. Szeptember 21-én Hegyeli Attila, a MCSMSZ oktatási felelőse a Széchenyi Társaság díját vehette át a Magyar Tudományos Akadémia felolvasótermében. Koszorút helyezett el

a díjátadó ünnepség előtt a Lánchíd előtt álló Széchenyi István szobornál Hegedűs Dórával és Márkusfalvi-Tóth Ádámmal az MCSMSZ, a KEMCSE és az AMMOA nevében, a következő felirattal:

„A Kárpátokon túli legnagyobb magyar népcsoport a legnagyobb magyarnak."

Ezeknek a felemelő eseményeknek szinte szerves folytatásaként alakult meg a KEMCSE vallási és szociális ügyekkel foglalkozó munkacsoportja is szeptember 23-án, amelynek kiemelkedő résztvevője Hegyeli Attila volt. Szeretettel gratuláltunk neki és hálásan megköszöntük, hogy immár nyolcadik éve végzi missziós tevékenységét ezen a területen, a keresztgyerekeink körében. Kértük az iránymutatását, hogy mi keresztszülők az anyagi támogatás mellett még miben segíthetnénk a munkájukat.

Keresztszülőként mi a gyerekek testi-lelki egészsége érdekében szeretnénk minden segítséget megadni szeretettel, türelemmel, viszonzásvárás nélkül, hogy érezzék, ránk számíthatnak. A KEMCSE vallási és szociális csoportja vállalja a keresztszülők és minden jószándékú segítő összefogását nézetei és vallási felekezetére való tekintet nélkül a katolikus csángók megsegítése érdekében, az MCSMSZ-szel szorosan együttműködve.

„Csak lépcsőzetesen és fokozatosan lehet előre menni. A mélyen hívő katolikus csángó közösség magyarul tudó gyerekeinek 85 %-át még nem értük el. Még az út kezdetén vagyunk. Az oktatási program célja a kevert-nyelvűség helyett tiszta nyelvi tudás biztosítása.” - mondta Hegyeli Attila. Biztosított bennünket arról, hogy a tanárok vállalták, hogy ebben a tanévben megtanítják egységesen az oktatásba bevont településeken a gyerekeknek magyarul az alapimádságok közül: a „Miatyánk”-ot és az „Üdvözlégy”-et. Átadtuk Hegyeli Attilának ehhez tanári segédkönyvként Fülöpné Erdő Mária hittankönyv és kifestőkönyv-adományait, amelyekből a tanárok kimásolhatják a gyerekeknek a megfelelő részeket. (Szeptember 24-én Hegyeli Attila személyesen is találkozott Erdő Máriával, aki további támogatásáról biztosította őt.) A további távlati célokhoz, a magyar nyelvű mise megismertetésének elősegítésére átadtuk egyik keresztszülőtársunk román/latin/magyar-nyelvű miseszöveg-összeállítását is, amelyet az internet segítségével gyűjtött össze és egy imafüzetet is esetleges sokszorosításra. (Szegeden az AMMOA felkérésére készül egy hasonló tankönyv a magyarországi románok számára.)

Nagyon sok a teendő. Szociális és egészségügyi állapotfelmérésre is szükség lenne (fogászati, nőgyógyászati felvilágosításra, stb.). Felvesszük a kapcsolatot a Háló Katolikus Közösséggel és az MCSMSZ vallási és szociális felelősével is, hogy közösen tudunk-e tenni valamit ennek érdekében.

Vállaltuk, hogy a keresztszülők körében felmérést végzünk, hogy az alábbi területeken kire számíthatunk:

- helyszíni állapotfelmérés és beszélgetés (fogorvos, nőgyógyász, hittanár, stb.)

- adományozó v. szponzor felkutatása (fogkefe, fogkrém, egészségügyi eszközök, pénz, autó stb.)

- könyvek, kazetták gyűjtése (Ablak-zsiráf, Zengő ÁBC, mese-kazetták, tanítási segédanyagok stb.)

- imaháttér (papok, hívők, rózsafüzér-társulatok, imaközösségek stb.)

Megállapítottuk, hogy Ferkó Zoltán tavaszi zarándokútja nagyon eredményes volt. A csángómagyarok anyanyelvi miséjének szükségességére felhívta a figyelmet. A jászvásári püspök megígérte, hogy a Mária Rádió adásait hamarosan hallani fogják csángó földön is. Hiszünk abban, hogy van okunk reményre és lesz jövőnk is. A szeretet kis apró lépései elvezetnek minket ahhoz, hogy majd valamennyien békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben Krisztus Jézus által. (1Tim 2.1-8 Szent Pál szavaival élve.)

Szeretettel és köszönettel várjuk a jelentkezéseket:

Albertné Révay Rita

vallási és szociális felelős

e-mail:    

tel.:         3830-748 (este)

Erőss Alfréd: Könyörgés

Uram!

Nem magamért imádkozom.

Ez a legnehezebb imádság.

Nagy terhem van. A népemet hozom.

Már meginognék, mint a nádszál,

de erőt önt belém a bizalom.

Láncszem vagyok.

Velem imádkozik a népem:

a magyarok a földön és az égben.

A láncot tartják erős angyalok.

Imádkozik az ország.

Hozzád emeli, Isten, e nép arcát

és színed előtt könyörögve ellép.

Uram!

Az egyetértés nagy kegyelmét

Add meg nekünk, add meg nekünk!

Legyen az mindennapi kenyerünk.

Amen.

Észervételeit, javaslatait várjuk az info_kukac_keresztszulok.hu e-mail címen.
Copyright © 2006 KERESZTSZÜLŐK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT Egyesület
Legutóbb módosítva: 2009. november 23.